Inspektor Ochrony Danych

Jednym z priorytetów Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie jest dbanie o poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Niniejsza klauzula ma na celu poinformowanie Państwa o przysługujących prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w zwiąku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneo przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.docx

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Paulina Niewójt

email: iod@kr.uzs.gov.pl

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30