Zamówienia Publiczne

 

Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia 2018.docx

 

Postępowanie na zakup statku inspekcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami.pdf

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.doc

 

Informacja z otwacia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Delegatura w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30