Opłaty

Podstaw prawna: Załącznik do Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.)

Opłaty można dokonywać na konto urzędu:

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Numer konta:   59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

Rejestr administracyjny

 

Za wpis statku do rejestru:

 

a) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2

40,00 zł

b) bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20m2

80,00 zł

c) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku do 20 m2

80,00 zł

d) o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości statku powyżej 20 m2

400,00 zł

Za dokonanie zmian wpisu w rejestrze

15,00 zł

Za wtórnik dokumentu rejestracyjnego

20,00 zł

 

 

Świadectwa zdolności żeglugowej

 

Za świadectwo zdolności żeglugowej

25,00 zł

Za uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej

20,00 zł

Za przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej

15,00 zł

Za dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej

15,00 zł

Za wtórnik świadectwa zdolności żeglugowej

20,00 zł

 

 

Pomiar statków *

 

Za świadectwo pomiarowe:

 

a) dla statku przeznaczonego do przewozu ładunków

150,00 zł

b) dla statku nieprzeznaczonego do przewozu ładunków

100,00 zł

Za wtórnik świadectwa pomiarowego

60,00 zł

* Opłaty nie obejmują opłat za czynności związane z pomiarem statku.

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe

 

Za egzamin na patent

150,00 zł

Za egzamin na świadectwo

100,00 zł

Za wydanie patentu

50,00 zł

Za wydanie świadectwa

25,00 zł

Za wtórnik patentu

40,00 zł

Za wtórnik świadectwa

20,00 zł

 

 

Żeglarska książeczka pracy

 

Za wydanie żeglarskiej książeczki pracy

30,00 zł

 

 

Uprawianie żeglugi obcymi statkami

 

Za pozwolenie na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych:

 

a) na jedną podróż

100,00 zł

b) na określony czas lub wielokrotne podróże

200,00 zł

Za wtórnik pozwolenia

20,00 zł

 

 

Spełnienie wymogu zdolności zawodowej

 

Za zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej

30,00 zł

Za wtórnik zaświadczenia

15,00 zł

 

 

Przewóz materiałów niebezpiecznych

 

Za świadectwo dopuszczenia statku do przewozu materiałów niebezpiecznych (opłata obejmuje inspekcję)

200,00 zł

Za egzamin na świadectwo eksperta ADN

100,00 zł

Za świadectwo eksperta ADN

20,00 zł

Za wtórnik powyższych dokumentów

20,00 zł

 

 

Pilotaż

 

Za świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

50,00 zł

Za uprawnienie pilotowe

50,00 zł

Za wtórnik powyższych dokumentów

50,00 zł

Za egzamin na pilota

100,00 zł

Za sprawdzian na świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

100,00 zł

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Delegatura w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30