Żeglarska książeczka pracy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej  (Dz.U. Nr 70, poz. 651)

Wymagane dokumenty i załączniki do wniosku:

  • wniosek
  • dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy na statkach żeglugi śródlądowej
  • świadectwo o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na statkach żeglugi śródlądowej (na druku z zakładki Druki do pobrania)
  • dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz
  • do wglądu dowód osobisty albo paszport.
  • zaświadczenie o odbyciu podstawowego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach, wydane przez armatora statku (zakładka Druki do pobrania)

Opłata za wydanie książeczki: 30,00 zł

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30