Wydawane Dokumenty
Wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej
Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz. U. Nr 110, poz. 731)

Żeglarska książeczka pracy
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej  (Dz.U. Nr 70, poz. 651)

Dokument rejestracyjny
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. z 2003r. Nr 39, poz. 340 z póź. zm.)

Świadectwo zdolności żeglugowej
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej (Dz.U. Nr 216, poz. 1424)

Świadectwo obserwatora radarowego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listpada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

Patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwou z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

Świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 lstpada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

Patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

Patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

Patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

Świadectwo sternika żeglugi śródlądowej
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

Świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

Świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

Świadectwo marynarza żeglugi śródlądowej
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014.1686)

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Delegatura w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30