Terenowa Komisja Egazminacyjna

TERENOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie

 

Na podstawie § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 lispada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U.2014.1686) przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie działa Terenowa Komisja Egzaminacyjna, która przeprowadza egzaminy dla uzyskania następujących świadectw i patentów:

 • świadectwo starszego marynarza

 • świadectwo sternika

 • świadectwo motorzysty

 • patent przewoźnika

 • patent stermotorzysty

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu nie później niż 1 tydzień przed terminem egzaminu składa do Przewodniczącego Komisji:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu

 • świadectwo zdrowia

 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy

 • wyciąg z dowodu osobistego

 • poprzedni dokument kwalifikacyjny (jeśli posiada)

 • dowód opłaty egzaminacyjnej w wysokości: 100 zł za egzamin na świadectwo, 150 zł za egzamin na patent.

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Delegatura w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30