Strona główna

MISJĄ URZĘDU JEST NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

 

Stanisław Wójcik
Dyrektor Urzędu Żeglugi ŚródlądowejUrząd Żeglugi Śródlądowej realizuje kompetencje Dyrektora Urzędu wynikające z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

Do właściwości Dyrektora Urzędu należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z uprawianiem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych:

- nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej,
- przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,
- kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statkowych
i przewozowych oraz dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego,
- prowadzeniu rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej,
- wydawanie dokumentów statkowych i osobowych,
- stanowienie przepisów prawa miejscowego.

W skład Urzędu wchodzą:
  1) stanowiska starszych inspektorów, inspektorów i młodszych inspektorów nadzoru nad żeglugą,
  2) stanowiska do spraw finansowo-administracyjnych,

  3) stanowiska techniczne.


 

 

W sprawach skarg i wniosków, Dyrektor przyjmuje w poniedziałki w godz. 15.00-16.00 po uprzednim ustaleniu terminu.


 

 
 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Delegatura w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30