Opłaty skarbowe

Podstaw prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego we Wrocławiu:
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 

Wydanie i legalizacja książki kontrolnej oleju

26,00 zł

Rejestracja (legalizacja) dziennika pokładowego

26,00 zł

Zatwierdzenie przez dyrektora Urzędu instrukcji bezpieczeństwa statku oraz plan obrony

26,00 zł

Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego( żegluga śródlądowa) w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

523,00 zł

Potwierdzenie wiarygodności danych na tabliczkach barek pchanych

26,00 zł

Wydanie duplikatu zezwolenia, pozwolenia

26,00 zł

Zatwierdzenie przez dyrektora Urzędu kursu na uzyskanie świadectwa eksperta ADN

26,00 zł

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii przez organy administracji

5,00 zł

Zaświadczenie o wpisie/ wykreśleniu z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

17,00 zł

Zaświadczenie o nie figurowaniu wpisu w rejestrze administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej lub zastawu

17,00 zł

Zaświadczenie o złomowaniu statku polskiego

17,00 zł

Zaświadczenie o przynależności statku do żeglugi reńskiej

17,00 zł

Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej klasy A/B

17,00 zł

Zaświadczenie tymczasowe o nabyciu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej

17,00 zł

Zezwolenie na przewóz specjalny

82,00 zł

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy na wodzie

82,00 zł

Zezwolenie na zajmowanie stanowiska wyższego niż posiadany patent (świadectwo)

82,00 zł

Przedłużenie terminu ważności zezwolenia

50% stawki podstawowej

 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Delegatura w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30