Druki do pobrania
 1. FORMULARZ  DO  PERSONALIZACJI PATENTÓW  ŻEGLARSKICH  KAPITANA  ŻEGLUGI  ŚRÓDLĄDOWEJ 
  (druk word, druk pdf)      
   
 2. WNIOSEK O WPIS, WERYFIKACJĘ ŻEGLARSKIEJ KSIĄŻECZKI PRACY
  (druk word, druk pdf)   
   
 3. ŚWIADECTWO ZDROWIA
  (druk word, druk pdf)
   
 4. WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM
  (druk word, druk pdf)
   
 5. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU
  (druk word)
   
 6. WNIOSEK O WPIS STATKU DO REJESTRU
  (druk word, druk pdf)
   
 7. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI TECHNICZNEJ
  (druk word, druk pdf)
   
 8. WNIOSEK O ZAREJESTROWANIE DZIENNIKA POKŁADOWEGO
  (druk word)
   
 9. WNIOSEK O WYDANIE ŻEGLARSKIEJ KSIĄŻECZKI PRACY
  (druk pdf)
   
 10. WNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE ŚWIADECTWA POMIAROWEGO
  (druk word, druk pdf)
   
 11. WNIOSEK O WYDANIE/WYMIANĘ PATENTU/ŚWIADECTWA
  (druk word, druk pdf)
   
 12. WNIOSEK O NADANIE EUROPEJSKIEGO NUMERU INDENTYFIKACYJNEGO
  (druk word, druk pdf)
   
 13. WNIOSEK O WYDANIE KSIĄŻECZKI KONTROLNEJ OLEJU
  (druk word, druk pdf)
 14. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE POMIARU STATKU PRZEZNACZONEGO/ NIEPRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU ŁADUNKÓW
  (druk word, druk pdf)

 15. WNIOSEK O WYDANIE WSPÓLNOTOWEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
  (druk word)

 16. WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WSPÓLNOTOWEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI  ŻEGLUGOWEJ
  (druk word)

 17. WYCIĄG PŁYWANIA
  (druk word)

 18. WNIOSEK O WYDANIE, PRZYWRÓCENIE, PRZEDŁUŻENIE ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
  (druk word)

 19. WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY W ŚWIADECTWIE ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
  (druk word)

 20. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNOKROTNE WYKONYWANIE PRAC PODWODNYCH
  (druk word)

 21. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENA NA WIELOKROTNE WYKONYWANIE PRAC PODWODNYCH
  (druk word)

 22. ZAŚWIADCZENIE O PRZESZKOLENIU BHP
  (druk word)
   
 23. WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY WE WSPÓLNOTOWYM ŚWIADECTWIE ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
  (drug pdf)
   
 24. WYCIĄG PŁYWANIA DLA SŁUŻB PODLEGŁYCH POD MSWiA
  (druk word)

​           

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30