Druki do pobrania

 

 1. FORMULARZ  DO  PERSONALIZACJI PATENTÓW  ŻEGLARSKICH  KAPITANA  ŻEGLUGI  ŚRÓDLĄDOWEJ 
  druk Word.doc     
   
 2. WNIOSEK O WPIS, WERYFIKACJĘ ŻEGLARSKIEJ KSIĄŻECZKI PRACY
  druk Word.doc   
   
 3. ŚWIADECTWO ZDROWIA
  druk Word.doc
   
 4. WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM
  druk Word.doc
   
 5. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU
  druk Word.rtf
   
 6. WNIOSEK O WPIS STATKU DO REJESTRU
  druk Word.doc
   
 7. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI TECHNICZNEJ
  druk Word.doc
   
 8. WNIOSEK O ZAREJESTROWANIE DZIENNIKA POKŁADOWEGO
  druk Word.rtf
   
 9. WNIOSEK O WYDANIE ŻEGLARSKIEJ KSIĄŻECZKI PRACY
  druk Word doc
   
 10. WNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE ŚWIADECTWA POMIAROWEGO
  druk Word.doc
   
 11. WNIOSEK O WYDANIE/WYMIANĘ PATENTU/ŚWIADECTWA
  druk Word.doc
   
 12. WNIOSEK O NADANIE EUROPEJSKIEGO NUMERU INDENTYFIKACYJNEGO
  druk Word.doc
   
 13. WNIOSEK O WYDANIE KSIĄŻECZKI KONTROLNEJ OLEJU
  druk Word.doc
 14. WNIOSEK O WYDANIE WSPÓLNOTOWEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
  druk Word.doc

 15. WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WSPÓLNOTOWEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI  ŻEGLUGOWEJ
  druk Word.doc

 16. WYCIĄG PŁYWANIA
  druk Word.doc

 17. WNIOSEK O WYDANIE, PRZYWRÓCENIE, PRZEDŁUŻENIE ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
  druk Word.doc

 18. WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY W ŚWIADECTWIE ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
  druk Word.doc

 19. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNOKROTNE WYKONYWANIE PRAC PODWODNYCH
  druk Word.doc

 20. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENA NA WIELOKROTNE WYKONYWANIE PRAC PODWODNYCH
  druk Word.doc

 21. ZAŚWIADCZENIE O PRZESZKOLENIU BHP
  druk Word.doc
   
 22. WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY WE WSPÓLNOTOWYM ŚWIADECTWIE ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ
  druk Word.doc
   
 23. WYCIĄG PŁYWANIA DLA SŁUŻB PODLEGŁYCH POD MSWiA
  druk Word.doc
 24. WNIOSEK O WYREJESTROWANIE STATKU   

            druk Word.doc

            WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

            druk Word.doc 

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Delegatura w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30