Zakres Terytorialny

Terytorialny zakres działania Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie

  1. Śródlądowe drogi wodne:
  • rzeka Wisła od km 0 + 000 (ujścia rzeki Przemszy) do km 37 + 500 (początek Kanału Łączańskiego).
  • Kanał Łączański od km 0 + 000 (początek Kanału Łączańskiego) do km 17 + 200 (koniec Kanału Łączańskiego).

  • rzeka Wisła od km 57 + 800 (wylot Kanału Łączańskiego) do km 92 + 600 (stopień wodny Przewóz).

  • rzeka Wisła od km 92 + 600 (wylot Kanału śluzy Przewóz) do km 324 + 500 (ujście rzeki Kamienna).

  1. Wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i następujących powiatów województwa śląskiego: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego - w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
      

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Delegatura w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30