Zarządzenie nr 9 w sprawie dni wolnych i pracujących
2017-04-21

Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia  ustala się dniami wolnym od pracy

13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy

Zarządzenie o dniach wolnych i pracujących.
pobierz

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30