Egzamin
2016-02-11

Terenowa Komisja Egzaminacyjna przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie ogłasza jesienną sesję egzaminacyjną, która odbędzie się w dniu 29.09.2017 roku w Krakowie o godz. 10:00 na barce "Retman". Wnioski o dopuszczenie do egzaminu należy składać do dnia 21.09.2017 r.

Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30