Dzienniki pokładowe
2014-11-04

Informujemy, że dzienniki pokładowe można zakupić w Firmie Multikop Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 97, 85-027 Bydgoszcz

Dział handlowy tel: (52) 348-19-57

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Delegatura w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30