EGZAMIN
2018-08-27

Terenowa Komisja Egzaminacyjna przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie ogłasza jesienną sesję egzaminacyjną, która odbędzie się w dniach 24-25.09.2018 r. w Krakowie o godz. 10:00 na barce "Retman". Wnioski o dopuszczenie do gzaminu nelży składać do dnia 17.09.2018 do godz. 15:30.

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Delegatura w Krakowie

ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12  448-10-58
fax 12 448-10-63
urzad@kr.uzs.gov.pl

Godziny pracy
poniedziałek
8.00 - 16.00

wtorek-piątek
7.30-15.30